Header

På jakt efter morgondagens energikällor

maj 16th, 2014 | Skrivet av plugganaturvetenskap i Forskare | Intervjuer - (0 kommentarer)

Han kommer ihåg ögonblicket då han bestämde sig för att plugga kemi. Knappast anade Sebastian Westenhoff då att han skulle bli en av Göteborgs universitets mest framgångsrika forskare. –   Det trodde jag aldrig, jag tänkte att universitet var ”den stora världen” och att jag kanske inte skulle räcka till. Det var i pojkrummet i Hamburg, … Read more

Jag har världens roligaste jobb!

maj 15th, 2014 | Skrivet av plugganaturvetenskap i Forskare | Intervjuer | Naturvetare i arbetslivet - (0 kommentarer)

Jag är forskare och forskar om klimatet i städer. Som stadsklimatforskare försöker jag förstå och förklara hur temperatur, vind, fuktighet och solinstrålning varierar i en stad och hur det påverkar spridning av luftföroreningar, utomhuskomfort och energiförbrukning. Just nu tittar vi på hur man med hjälp av vegetation och urban design kan minska klimatrelaterade risker, så … Read more

no