Det riktiga havet finns ju på Västkusten

1472017_astrid-218pxAstrid Hylén läser tredje året på marina programmet vid Göteborgs universitet. Att hon valde en marin utbildning var ingen slump.
– Jag har vetat att jag ville jobba med havet sedan jag var nio år, berättar hon.

Det var vid ett besök på London Aquarium som hennes intresse för havet uppstod. Intresset höll i sig, och när det sedan blev dags att välja till universitetet var Göteborg ett självklart val även om det innebar en flytt från hemstaden Falun.
– Det riktiga havet finns ju på Västkusten, säger hon med ett leende.

Positivt med tvärvetenskap

Kandidatprogrammet i marina vetenskaper är ett tvärvetenskapligt program, där de olika ämnesområdena är integrerade med varandra. Just den aspekten tycker Astrid är styrkan i programmet.
– På så sätt får vi en bättre bild av hur allting fungerar. Att lära sig att se saker ur fler än ett perspektiv och att allt hör ihop är kunskap som hjälper inte bara inom utbildningen utan även inom andra områden.

I årskurs tre väljer studenterna inriktning, och Astrid Hylén har valt att läsa kemi. Det var däremot inte lika självklart från början, utan själv trodde hon att hon skulle bli biolog.
– Det var en kemikurs som fick mig att inse att jag kan förstå kemi, och jag använder kemin för att förstå biologin.

Forsätter med masterprogrammet

Efter sin kandidatexamen tänker Astrid fortsätta med masterprogrammet i marin vetenskap. Där hoppas hon få specialisera sig ytterligare inom ett specifikt system eller område, och drömmen är att bli forskare inom marin miljökemi. Kanske stannar hon kvar på västkusten, om möjligheten finns.
– Jag kommer att flytta dit jobben finns, men jag skulle gärna stanna kvar här i Göteborg. Det är en fantastisk stad.

Text: Camilla Persson