5 frågor till… Lars Ulvestad, marinbiolog på DNV GL i Norge

1472504_lars-218pxNär väcktes ditt intresse för det marina utbildningsområdet?
– Jag har alltid varit intresserad av sjö och hav. Jag är uppväxt på en ö i Mälaren och mina flesta intressen var (och är) vattenrelaterade. Jag var mycket ute på sjön, fiskade, badade, snorklade och så vidare. I insjön skapades ett intresse för havet där det färgsprakande och okända lockade. Efter militärtjänst som dykare blev mitt intresse för havet ännu större och då visste jag att jag ville bli marinbiolog.

Varför valde du att plugga på just Göteborgs universitet?
– Jag blev tipsad om att det marina programmet av en kompis tyckte det verkade som mitt i prick. Att det var på Göteborgs universitet var perfekt med tanke på närheten till kust och hav.

Du jobbar med miljöövervakning i Oslo i dag, vad innebär det? Hur ser en vanlig dag ut?
– En av fördelarna med mitt jobb är att jag inte har en ”vanlig” dag. Arbetet är väldigt varierat och jag skiftar mellan fältarbete och kontor. Fältarbetet sker mestadels offshore, från Nordsjön till Barentshavet. Vi gör bland annat inventeringar av bottenfauna i hav och fjordar, och vi dokumenterar och övervakar sårbara naturresurser som till exempel djuphavskoraller. Vi använder oss mycket av ROV, en slags undervattensrobot, för att dokumentera djurlivet på havsbotten, men en del arbete görs också med dykning. Mest tid tillbringar jag dock på kontoret. Där blir det analys och rapportering av det vi gjort i fält, men också en hel del annat som till exempel rådgivning åt företag och myndigheter.

Upplevde du det som svårt att få jobb efter utbildningen?
– Arbetsmarknaden för biologer är begränsad vilket var ett klart orosmoment under utbildningen. Flexibiliteten efter grundutbildningen, när man läser en kurs i taget, gav mig möjlighet att ta olika småjobb och projektanställningar som dök upp. Det gav mig praktisk erfarenhet från arbetslivet, samtidigt som jag var aktiv student. Jag tror att det tillsammans med en stor del tur har lett mig till det jobbet jag har i dag.

Vad skulle du vilja säga till de som funderar på att läsa en marin utbildning?
– Havet är en fantastisk studieplats och som marinbiolog kommer du få en rolig och spännande utbildning. Om man vill bli marinbiolog så måste man dock vara beredd på att möta en tuff arbetsmarknad. Därför är det viktigt att sätta sig in i vad för typer jobb man kan tänka sig och anpassa sin utbildning därefter. Marinbiologer kan du hitta inom en mängd olika arbetsfält och ibland där du minst anar, så därför är det viktigt att skapa ett brett nätverk och ha ett genuint intresse för hav och miljö.

Text Camilla Persson