Jag är säker på att det finns en arbetsmarknad där ute för oss

Det var hennes intresse för marinbiologi som gjorde att hon valde att läsa marina vetenskaper. Men när det var dags att välja inriktning inom programmet blev det geologi.
– Tvärvetenskapligheten gör att vi kan få upp ögonen för fler ämnesområden än de vi kände till från början, säger studenten Tina Carlsson.

1472837_tinacarlsson_218pxKandidatprogrammet i marin vetenskap inleds med två år av tvärvetenskapliga kurser, och det är först under tredje året som studenterna väljer kurser efter eget intresse. Tina själv introducerades för geologin först när hon började på universitet, och tror att många väljer biologispåret för att man ofta har en tydlig bild av vad ämnet innebär sedan grundskolan och gymnasiet.
– Jag kunde i princip inte en enda bergart när jag började på programmet. Och hade ingen aning om att geologin kan förklara så otroligt många processer i naturen.

Mycket fältarbete

Men under utbildningen har intresset för geologi utvecklats, och hon tilltalas av tanken att arbeta med olika prover och mätdata utan att behöva hantera levande djur. Studenterna på marina programmet har fått vara mycket ute i fält, och Tina har bland annat vid flera tillfällen testat på att analysera miljöstatusen i lugna vikar och fjordar. Just i sådana vattenmiljöer samlas gifterna, och de fungerar därför bra som provtagningsområden när man studerar mänsklig påverkan, till exempel genom att titta på förekomsten av tungmetaller på havsbottnen.
– Sådant skulle jag kunna tänka mig att arbeta med sen. Eller forska. Jag är säker på att det finns en arbetsmarknad där ute för oss, och jag tror att vi har en fördel av att ha fått vara så mycket ute i fält.

Först tänker hon dock läsa masterprogrammet i marin vetenskap, och på så sätt fördjupa sina maringeologiska kunskaper.
– Jag hoppas få en djupare förståelse för maringeologi, och fylla i de luckor som vi från marina programmet har inom det geologiska området.

Text Camilla Persson