Inspirationsdag för gymnasieelever

NaturvetardagenHan drömde om att bli aktiemäklare men jobbar i dag som miljökonsult.

Hon visste inte riktigt vad hon ville göra, men det slutade med en doktorsgrad och ett jobb som produktutvecklare.

I förmiddags berättade Arvid och Susanna sina historier för 450 gymnasielever, som dessutom fick en lektion i geometri och fick veta mer om solbrända alger och pingviner av forskarna Stefan och Angela.

Intresset för Göteborgs universitets Naturvetardag är stort, och i år kom  eleverna från gymnasieskolor i hela regionen. Under eftermiddagen anordnas också aktivieteter på våra institutioner, där särskilt intresserade elever bland annat får göra laborationer och runt i våra lokaler.

Vi hoppas att alla besökare är nöjda!