Inspektör, handläggare eller rådgivare?

Martin Grims intresse för miljöfrågor väcktes redan under gymnasietiden. Nu är han snart färdig miljövetare.

martin-grimVi träffas i det gamla Palmhuset i Trädgårdsföreningen. Den syrerika luften serverar en behaglig bakgrund till vårt möte. Martin är i slutfasen av sin utbildning och väntar på att få sitt examensarbete godkänt.

MARTINS GRIMS miljöintresse har funnits där sedan gymnasietiden. Han läste en kurs om miljöteknik och fick upp ögonen för klimatförändringar och vindkraft. Det väckte en fascination för ämnet och gjorde miljövetenskap till ett självklart val när han skulle studera på universitetet. Introduktionskursen gav en övergripande bild, allt från hur väderfenomenet El Niño fungerar till människans påverkan på klimatet.
– Det positiva med utbildningen är att den är tvärvetenskaplig. Man får studera allt från biologi, kemi och ekonomi. Jag valde att fokusera på geologi. Tillsammans med övriga ämnen ger det en vid världsbild. Dessutom är det kul med variation, man tappar aldrig intresset.

SENARE I UTBILDNINGEN växte intresset för miljögifter och hur de påverkar olika organismer. Det blev även ämnet han kom att skriva sitt examensarbete om.
– Studien fokuserade på materialval till en ljudabsorberande väggpanel. Min analys och mitt förslag var att välja bort polyester, som faktiskt är gjort av råolja, mot ett miljövänligare
alternativ.

TIDIGARE HAR MARTIN arbetat för Greenpeace. Som medlemsvärvare fick han en chans att prata miljöfrågor med människor. Det är något han vill fortsätta med på en framtida arbetsplats.
– Efter examen satsar jag på ett jobb som miljöinspektör, miljöhandläggare eller miljörådgivare. Mitt mål är att vara ute och undersöka verksamheter och se till att de följer miljölagarna. Det kan till exempel vara att följa vatten nedströms från industriområden för att kontrollera att man inte släpper ut för mycket miljögifter.

MARTIN KOMMER ursprungligen från Vänersborg. Som student i Göteborg uppskattar han det breda utbudet av uteliv och kaféer. Planen är att stanna kvar efter examen även om jobb utomlands inte är helt uteslutet. Det finns många platser där miljöfrågorna är eftersatta.
– För några år sedan var jag i Peru. Där lämnar miljölagarna mycket att önska. I Lima såg man sällan solen på grund av all smog.

Under studieperioden var föreläsningarna utspridda på lite olika sätt. Ibland på förmiddagen, ibland på eftermiddagen. Det gav gott om tid att plugga inför tentor och projektarbeten. Men för Martin är det snart dags att bege sig ut i arbetslivet. För en bättre miljö.