”Miljövetenskap är ett väldigt brett ämnesområde, vilket gör att många dörrar står öppna inför arbetslivet”

Arvid Jogbratt, miljökonsult på Sweco Environment:

Jag har alltid varit intresserad av miljö och att göra affärer. Från början läste jag ekonomi, men det kändes inte riktigt som något jag ville jobba med på heltid. Att läsa naturvetenskap gav mig en praktisk anknytning till båda mina intressen.

Miljövetenskap är ett väldigt brett ämnesområde, vilket gör att många dörrar står öppna inför arbetslivet. Jag blev intresserad av miljökemi och hur tungmetaller påverkar alger och dess användning inom biogasproduktion. Utmaningen att lösa miljöproblem och samtidigt hitta en ekonomi i det var något jag fastnade för.

I dag arbetar jag som miljökonsult. I mitt arbete leder jag egna projekt och utvärderar bland annat ny teknik för biogasproduktion såväl som vattenrening. Det är när miljöutveckling och ekonomi förenas som de riktigt stora förändringarna kan ske, och att hitta dessa lösningar tycker jag är fantastiskt kul att jobba med.