Slutspurten

Våra undersökningar börjar nå sitt slut för denna gång. Och som vi berättat om tidigare har landaren fått bada, det har tagits foton på sediment och både masterstudenter och djur har fått spendera sin beskärda del i diverse kylar. Men det har hänt så otroligt mycket mer! Astrid har på varje landarstation samlat sediment med något som kallas box-core. Som man kan se i bilden tas en kub av bottensedimentet upp och Astrid får hjälp av två otroligt hjälpsamma och stiliga assistenter att ta mindre sedimentkärnor ur denna. Astrid_Per_Josefina_Box

 

Resultatet blir ett 20-tal små kärnor som Astrid inkuberar i sitt kylrum. Detta kan visa hur mycket kvävgas som produceras och genom vilken process det sker (anammox eller denitrifikation). Sediment samlas även med en multi-core som tar upp åtta större kärnor och av två av dessa gör Astrid en sediment-smoothie (eller slurry om man vill använda den vetenskapliga termen!). Men nej, hon dricker den inte. I smoothien precis som i de mindre kärnorna använder Astrid sina kära kväveisotoper och dödar av bakterier några i taget med formalin för att se hur mycket kvävgas som bildas med tiden.

 

SedimentproppAstrid_Lucas sediment……

Under tiden vi färdats fram och tillbaka mellan landerstationerna har jag gjort CTD-mätningar. Detta kan ge en överblick av vattnet omkring landerstationerna. De kan till exempel ge en bild av på vilka djup botten börjar bli syresatt. Jag har också på de flesta ctd-stationer tagit vattenprover med syfte att lära känna det nya, mycket spännande, men för tillfället kinkiga instrumentet LISST. Jag vill nämligen ha reda på hur LISST:ens mätningar hänger ihop med mätningar på vanlig turbiditet, och hur dessa mätningar hänger ihop med mängden verkliga partiklar vi kan fånga upp med filtrering av vattenproverna. Jag ställer mig frågorna; Beror sambandet mellan volymkoncentration (från LISST:en), turbiditet (från CTD:n)och suspenderad massa (från vattenprover) på vilket område man mäter i?

Gotland_transektDSC_0098

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC_0248För tillfället beter sig dock LISST:en besvärligt då den antingen inte tar de mätningar jag vill ha, eller bara inte vill ge dem ifrån sig. Jag har ett litet hopp om att det förhåller sig enligt det senare, men tills jag kan få reda på det försöker jag göra det bästa av situationen och jag fortsätter med mina filtreringar. Jag tar vatten nära botten med ctd-rosettens provtagningsflaskor och filtrerar en del av detta vatten genom vägda filter. Efter att ha torkat och brännt filtrerna kan jag väga dem igen och beräkna masskoncentration partiklar i vattnet.

 

 

Astrid och jag kommer fram till att det är spännade, intensivt och roligt att vara ute i fält, men börjar också längta hem lite grann. Vi filosoferade över vad prio ett vid landstigning i Göteborg är. Astrid kom fram till att sova, det var en bra grej. När vi tillfrågade Lucas (som syns hjälpa Astrid med prover ovan) skulle han leta upp sin nya lägenhet och såg fram emot att inte behöva bo på sitt hotell i stan igen. Då kan han göra sina egna frukostar, och det är bra. Själv går jag nog också på Astrids spår. Framför allt ska jag njuta av avsaknaden av en ständig båtmotor. Nu laddar vi dock inför en sista vända för att avsluta det sista landar-deployment och hämta fler prover till Astrids inkuberingar. Slutspurten, här kommer vi!