Jag har världens roligaste jobb!

Win 1733Jag är forskare och forskar om klimatet i städer. Som stadsklimatforskare försöker jag förstå och förklara hur temperatur, vind, fuktighet och solinstrålning varierar i en stad och hur det påverkar spridning av luftföroreningar, utomhuskomfort och energiförbrukning.

Just nu tittar vi på hur man med hjälp av vegetation och urban design kan minska klimatrelaterade risker, så som översvämningar, skred, värmeböljor och perioder av dålig luft i ett framtida förändrat klimat. Genom ökad kunskap och nya smarta lösningar hoppas vi kunna vara med och skapa attraktiva, hälsosamma och hållbara städer.

Många av de frågor jag försöker besvara med min forskning är komplexa och för att kunna svara på dem jobbar jag tillsammans med andra forskare och experter, så som arkitekter, stadsplanerare, atmosfärskemister, samhällsvetare, geotekniker, läkare, miljöpsykologer och miljöekonomer. Att jobba tvärvetenskapligt kan ibland vara svårt, men oftast väldigt roligt, spännande och utvecklande.

Som forskare är det viktigt att kunna presentera, diskutera och argumentera för sina idéer. En riktigt bra dag på jobbet är när jag lyckas lösa något jag gått och klurat på länge, förklara något svårt på ett enkelt sätt eller väcka någons intresse och lust att vilja lära sig mer.

Vad är det bästa med att forska?
Det bästa med att forska är det dagliga kreativa tänkandet, liksom att varje dag få lära sig själv eller någon annan något nytt. Att förstå något för första gången och kunna förklara hur saker hänger ihop är en härlig känsla.

Sofia Thorsson, stadsklimatforskare och universitetslektor i naturgeografi vid institutionen för geovetenskaper