Det kändes som om det var meningen att jag skulle dit

Hon halkade in på marina programmet på ett bananskal, men hamnade ändå helt rätt. I dag har hon hela världen som arbetsfält.

1472248_irisduranovic-218pptNär vi äntligen får kontakt via telefon är det via en sprakande satellittelefon. Iris Duranovic är nämligen till sjöss och arbetar, och har dessutom precis gått av sitt nattskift.
– Det är ett intensivt arbete när jag arbetar med rent marinbiologiska sysslor. Vi är fem marinbiologer som gör allt från att starta projekt till att avsluta dem och skriva rapport, så i perioder arbetar vi väldigt mycket. Men sen får vi ledigt.

Iris arbetar sedan ett par år tillbaka på MMT, ett företag som sysslar med olika typer av sjömätningar och havsundersökningar. Det kan till exempel handla om att skapa en generell bild av havsbotten när det planeras en vindkraftspark till sjöss.
– Vi samlar in data som främsta arbetsuppgift så att länsstyrelser och liknande sedan kan göra en miljökonsekvensbeskrivning. Vi utför olika typer av provtagning, till exempel foto- och videoinventeringar samt sedimentprovtagning för att skapa oss en bild av havsbotten.

Marina programmet gav bra grund

Arbetet innebär en hel del resor till olika ställen i världen, och är enligt Iris ett varierat arbete. Trots att hon är marinbiolog är hennes arbetsuppgifter inte begränsade till just det ämnet, utan involverar även bland annat geologiska arbetsuppgifter.
– Det är bara om du forskar som du kan ägna dig helt åt marinbiologin, ute i arbetslivet får du göra lite annat också. Då är det väldigt bra att ha fått den grund i även andra ämnen som marina programmet ger.

Det var en ren slump att Iris Duranovic började plugga marinbiologi i Göteborg. Hon visste inte alls vad hon ville bli, men tänkte att matematik och naturvetenskap alltid är bra att plugga och hade sökt till Lunds universitet. Men antagningspappren hade kommit på vift och det slutade med att hon istället hamnade på Göteborgs universitet.
– Det kändes som om det var meningen att jag skulle dit.

Varierande arbete passade Iris

Efter utbildningen fick hon ett antal kortare vikariat och projektanställningar, på Göteborgs universitet men även på Norges tekniska-naturvetenskapliga universitet NTNU och Universeum. Samtidigt arbetade hon extra inom vården.
– Det var roliga och lärorika år, och jag insåg att jag trivdes med den här typen av varierande arbete.

En professor på Göteborgs universitet tipsade henne om att söka sig till MMT, och trots att det inte fanns någon tjänst just då gick hon ändå därifrån den dagen med ett jobb. Sedan dess är hon kvar.
– Efter ett antal resor världen runt med spännande och varierande uppgifter, jobbar jag fortfarande här och har breda kunskaper från marina programmet med mig i bagaget.

Text: Camilla Persson  Foto: Andrea Johansson