Vi fick mycket eget ansvar och själva lösa de problem vi ställdes för

Direkt efter examen fick han en projektanställning på SMHI, och där har han blivit kvar.
– Arbetet är fritt med mycket eget ansvar, säger Örjan Bäck, oceanograf på SMHI.

1473444_orjan-218pxTillsammans med en annan student från marina programmet vid Göteborgs universitet fick Örjan Bäck en projektanställning på SMHI för att arbeta i det europeiska projektet Seadatanet.
– Vår uppgift blev att tillgängliggöra SMHIs oceanografiska mätdata från databasen SHARK inom Seadatanet. Vi fick mycket eget ansvar och fick själva lösa de problem som vi ställdes inför, vilket var lärorikt.

Lärorikt arbeta gränsöverskridande

På SMHI blev både han och hans kollega kvar, och fick efter cirka ett och ett halvt år en fast anställning. SMHI i Göteborg är i dag uppdelat på fem grupper som jobbar mer eller mindre med oceanografi; forskning, affärskonsulter, laboratoriet, myndighetsgruppen samt datagruppen. Örjan själv tillhör datagruppen och jobbar mycket med insamlad mätdata, fysik/kemi i havet, kvalitetskontroller och databasläggning i SHARK, liksom utveckling och underhåll av SMHIs databaser.
– Det finns mycket samarbete mellan grupperna i Göteborg, vilket för min del inneburit att jag varit inblandad i flera projekt om växtplankton. Det är en lärorik process att jobba gränsöverskridande mellan olika ämnesområden.

Trivs med fritt arbete

SMHI utför ett antal olika uppdrag, där flera utgår från europeisk nivå men utförs på en nationell nivå, som Vattendirektivet och Havsmiljödirektivet. Målet med dessa direktiv är att uppnå god miljöstatus i alla vattenområden. SMHI är ingen beslutsfattande myndighet, utan fungerar som expertmyndighet.
– Det innebär att vi ofta tar fram underlag till andra myndigheter som används som beslutsunderlag. Vanliga uppdragsgivare är Havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelser och Naturvårdsverket.

I dag är Örjan fortfarande kvar i projektet Seadatanet men som regional koordinator för Östersjön, vilket han också är för ett annat projekt (Emodnet kemi) som är inriktat på giftiga ämnen. Och han trivs på SMHI.
– Arbetet är fritt med mycket eget ansvar, arbetsuppgifterna är för det mesta varierande och man har stor möjlighet att själv påverka vad man vill jobba med.

Text: Camilla Persson