Naturvetare i arbetslivet – ny rapport

Vad händer egentligen efter examen? I vilka branscher hittar vi naturvetare, och vad för slags arbete gör de? 

I dag släppte förbundet Naturvetarna en ny arbetsmarknadsrapport, där de bland annat tittat på lönestatistik från sina medlemmar, intervjuat branschföreträdare och läst branschrapporter och artiklar. Rapporten visar bland annat att 37 procent arbetar inom privat sektor, 36 procent inom statlig verksamhet och 26 procent inom kommun och landsting, och de vanligaste arbetsområdena där man hittar naturvetare är inom life science och miljö- och naturvård.

Naturvetare arbetar ofta som handläggare, specialister eller projektledare.  Hela 14 procent av Naturvetarnas medlemmar är chefer. Bland de vanligaste arbetsgivarna hittas bland annat AstraZeneca på den privata sidan och SMHI inom den statliga sektorn.

Rapporten visar också på en rad trender. En sådan trend är att efterfrågan på högutbildad personal ökar, och forskarkompetens önskas i högre grad än tidigare. En annan trend är att behovet av nätverk och samarbete över branschgränser ökar, liksom att arbetsmarknaden blir allt mer global.

Se hela rapporten: http://naturvetarna.se/Om-oss/Medlemsartiklar/Ny-rapport-Naturvetares-arbetsmarknad-och-trender-2014/