Hur mår havsbottnen i Kattegatt?

Andreas Emanuelsson
Andreas Emanuelsson

Dags att kasta loss. Under några dagar ska marinbiolog Andreas Emanuelsson ta båten ut på Kattegatt för att titta närmare på havsbottnen.

– Jag arbetar för ett företag som tar uppdrag främst från länsstyrelser. Ett av dessa konsultuppdrag är att inventera havsbottnen ute i Kattegatt för att hålla koll på hur djurlivet nere i djupet egentligen mår. I grunden är jag utbildad biolog på Göteborgs universitet, efter det började jag en forskarutbildning och tog en licentiatexamen, men idag jobbar jag som biologkonsult, berättar Andreas Emanuelsson.

Videokartering är ett av många sätt att ta reda på hur havsbottnen mår. Biologerna skickar ner kameror från båten och filmar för att skapa kartor över bottendjurens utbredning.

– Såna här uppdrag kan också skötas av dykare och visst hade det varit kul att få dyka lite oftare, men videokarteringen från en båt är mycket mer kostnadseffektiv över stora ytor och tekniken blir bara bättre med åren. Med på båten är jag själv, kaptenen och en deckhand.

Andra sätt kan vara att skicka ner en stor skopa för att ta upp en del av botten och studera i efterhand.

MATERIALET STUDERAS VID ETT senare tillfälle på kontoret i lugn och ro. Havsbottnen kan berätta mycket om vad som pågår nere i havet.

– Direkt kan vi se skräp och spår från trålfiske, det är ganska enkelt att upptäcka. Vad gäller bottendjuren så kan längre tidsserier visa att ekosystemen i havet är påverkade av oss människor.

150921andreasemanuelsson2-lowDet kan vara så att en viss typ av djur får väldigt hög biomassa eller att andra inte återfinns på ställen där de tidigare påträffats. Då kan det vara övergödning, klimatförändringar, miljögifter eller fiske som ligger bakom problemet. Men det är inte alltid lätt att lista ut varför situationen i havet ser ut som den gör och hur miljöhoten samverkar.

HUR SOM HELST ÄR det viktigt att hela tiden följa upp vad det är som händer. Informationen sammanställs senare i rapporter åt beställaren, länsstyrelsen.

– En viktig del i vårt jobb är att presentera informationen på ett bra sätt så att alla förstår, inte bara vi biologer. I slutändan ska ju länsstyrelsen kunna presentera fakta i offentliga rapporter som ska läsas av politiker, beslutsfattare och privatpersoner. Det innebär att jag omvandlar videokarteringen till statistik, ritar kartor, skriver rapporter och informerar på ett begripligt sätt så att alla förstår, oavsett vilka förkunskaper de har. Har man en pedagogisk ådra inom sigblir jobbet både enklare och roligare.

Text Martin Rynvik Foto Malin Arnesson